mgi

10 BEYANNAMELERİN VERİLME VE E-DEFTER BERATLARININ OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI