2019/02 ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN YAPILAN DUYURU