2019/30 306 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ-EK