2019/31 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI