2019/52 İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI