2019/05 GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİNDE SÜRE UZATIMI