2019/38 GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYANI VE TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ-EK