2019/39 2019 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI