Duyurular

Arama

Duyuru Tipi Numara Duyurular Tarih
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 8 08 BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞİŞİKLİĞİ 10-09-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 8 08 NO DUYURU EKİ - SGK DUYURUSU 10-09-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 17 17 NO DUYURU EKİ - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU 09-09-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 7 07 İŞYERLERİ/İŞVERENLER ÇALIŞANLARINDAN PCR TESTİ İSTEYEBİLECEK 06-09-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 7 07 NO DUYURU EKİ - SGK DUYURUSU 06-09-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 6 06 MUHSGK'YA UZAKTAN ÇALIŞMA GÜNLERİNİN GİRİLEBİLECEĞİ ALANLAR EKLENDİ 04-06-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 6 06 NO DUYURU EKİ - SGK GENEL YAZISI 04-06-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 5 05 SGK GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR İÇEREN GENELGE YAYINLADI 11-05-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 5 05 NO DUYURU EKİ- 2021/16 SAYILI SGK GENELGESİ 11-05-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 4 04 MART PRİMİNİN KDV İADE ALACAĞI YOLUYLA ÖDENMESİNDE SÜRE UZATIMI 07-05-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 9 09 VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİNE (VERBİS) KAYIT SÜRESİ UZATILDI 16-03-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 20 20 TAM İSTİSNA KAPSAMINDAKİ VE KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE TALEBİNDE BULUNULMASINDA SON GÜNLER 29-11-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 19 19 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILLIK İADE TALEBİNDE BULUNULMASI 29-11-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 10 10 SGK ASGARİ İŞÇİLİK RAPOR DÜZENLEME SINIRI %50 ORANINDA ARTIRILDI 04-11-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 10 10 NO DUYURU EKİ - SGK YAZISI 04-11-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 18 18 GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMUNUN KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNE EKLENDİĞİNE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI 07-10-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 9 09 SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE GEÇMİŞTİR 28-09-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 17 17 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YAPILANDIRMADA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN BİR DUYURU YAYINLADI 09-09-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 16 16 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SELDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ 16-08-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 15 15 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YANGINDAN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ 09-08-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 14 14 BAZI BEYANNAMELERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE HAZİRAN DÖNEMİ FORM BA-BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI 09-07-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 13 13 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU YAYIMLADI 01-07-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 13 13 NO DUYURU EKİ - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU 01-07-2021
Vergi Duyuruları 2021 / 12 12 E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMASI İLE E-DEFTER BERATLARININ GİB SİSTEMİNE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI 27-05-2021
İş ve SGK Duyuruları 2021 / 4 04 NO DUYURU EKİ - SGK GENEL YAZISI 07-05-2021