Duediligince hizmeti şirket satın almaları yahut evlilikleri sırasında gerekli olduğu gibi, vergi incelemelerine hazırlık sürecinde de talep edilebilmektedir. Tüm bu hallerde durum tespiti mahiyetinde olmak üzere vergilendirmeye dair yükümlülüklerin, risklerin ve olası imkânların tespiti neticesinde vergi planlaması ve önleyici vergi uygulamalarını içerecek biçiminde düzenlediğimiz vergisel duediligince raporu ile bu alanda profesyonel hizmet sunmaktayız.

Vergi Hizmetleri