SGK teşvikleri işe alınmış çalışanlar için uygulanmakla birlikte henüz işe başlamamış, ancak istihdamı planlanan çalışanlar için İş-Kur tarafından birçok destek ve teşvik uygulanmaktadır. Uygulamada özellikle “İşbaşı Eğitim Programı” ile “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)” çerçevesinde işe alınacak çalışanlar için hem maaş hem de sigorta primi desteği sağladığından firmaların işçilik maliyetleri üzerinden önemli etkiye sahiptir. Bu çerçevede, İş-Kur destek ve teşvikleri süreç danışmanlık hizmetleri önemli bir destek unsuru olarak müşterilerimize sunulmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri