Makaleler


Hakkı SAYAN

Yapay Zeka Verginin Dünyasını Nasıl Etkileyecek?


İsmail Vefa AK

Para ve Sermaye Piyasalarına Vergi Müdahalesi


İsmail Vefa AK

Kök Maaş Problemi Çözülecek mi?


Mustafa AK

Yurtdışındaki Şirketlere Ortak Olan Kurumlarda Vergi İstisnası


İsmail Vefa AK

Gelir Vergisi İadesi: Kimler, Nasıl ve Ne Zaman İade Alabilir?


Hakkı SAYAN

İşletmeler için Vergi Yönetimi Önem Kazanıyor


İsmail Vefa AK

Eğitim, Sağlık ve Sigorta Masraflarının Beyanı


İsmail Vefa AK

Gayrimenkul Satışlarında Gelir Vergisi


Hakkı SAYAN

Gelir Vergisi Beyan Sezonu Başladı


İsmail Vefa AK

Kira Beyanında Nelere Dikkat Edilmeli?


Mustafa AK

Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapılması Elzem mi?


İsmail Vefa AK

Büyük Servet, Küçük Vergi: Değerli Konut Vergisi İçin Son 1 Hafta


Mustafa AK

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Tartışılan Konular


Hakkı SAYAN

2024’ün Kısa Bütçe Rehberi ve Beklentiler


İsmail Vefa AK

Gaye Erkan Veda Etti, Merkez Bankası'nda Yeni Dönem


İsmail Vefa AK

Kara Para İçin Ankara Kriterleri


İsmail Vefa AK

Varlık Barışı Yerine Kâr Payı İstisnası


İsmail Vefa AK

Asgari Ücret ve Muhtemel Etkileri


İsmail Vefa AK

2023’ün Gözde Finansman Modeli: Sukuk İhracı ve Vergisel Avantajları


Mustafa AK

Şirketler Enflasyon Düzeltmesi Vergisi Ödeyecek mi?


Hakkı SAYAN

Ekonomi Politikası Hedefleri “Torba Kanun” İle Destekleniyor


İsmail Vefa AK

Maliye Deprem Vergilerinin Peşini Bırakmıyor


Mustafa AK

Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin İtfası ve Amortismanların Düzeltilmesi


İsmail Vefa AK

Enflasyon Muhasebesi Sahne Alıyor


Hakkı SAYAN

Enflasyon Düzeltmesi İçin Geri Sayım Başladı


Mustafa AK

Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Reel Olmayan Finansman Maliyetleri


İsmail Vefa AK

Şirketler Kâr Payı Avansına Yöneliyor


İsmail Vefa AK

Halka Arzlar ve OVP’den Mesajlar


Hakkı SAYAN

Vergi Sistemini Yeniden Düşünmek


Mustafa AK

OVP’de Yer Alan Vergi Düzenlemeleri: Satır Aralarında Neler Var?


İsmail Vefa AK

Gayrimenkulde Yeni Vergi ve Kredi Ortamı


Mehmet YALÇIN

SGK Mevzuatı Açısından Ücret Tediye Bordrosu, Geçerliliği Ve İdari Para Cezası


İsmail Vefa AK

Ekonomik Refah İçin İlk Adım: Adil Bir Vergi Sistemi


İsmail Vefa AK

Kripto Yasası Ne Oldu?


Mehmet YALÇIN

Sefer Harcırahı/Yolluğu/Primi, Prime Esas Kazanca Tabi Tutulur Mu?


Mustafa AK

İhracatçıya 5 puan vergi indirimi uygulaması başlıyor


Mehmet YALÇIN

Asıl Ücretin İçerisinde Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Mümkün Mü?


İsmail Vefa AK

Bütçe Açığına Vergili Çözüm


İsmail Vefa AK

Stok Beyanında Son Günler: Avantajlar, Hatırlatmalar…


İsmail Vefa AK

Seçimin BIST’e İlk Etkileri ve TCMB Müdahalesi


Mehmet YALÇIN

İş-SGK Mevzuatında Zamanaşımı-Hak Düşürücü Süreler


Mustafa AK

Nakdi Sermaye Artışı İndiriminde Güncel Durum


Mehmet YALÇIN

5510 Sayılı Kanun Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarında İndirim/Uzlaşma


Mustafa AK

Matrah Artırımı Hangi Durumlarda İşletmeleri Korumaz?


İsmail Vefa AK

Ortaklardan Alacaklar Hesabını Affa Sokan Grup Şirketleri… Dikkat!


İsmail Vefa AK

Eğitim, Sağlık ve Sigorta Masraflarının Gelirden İndirimi


Mehmet YALÇIN

Şirket Genel Müdürleri Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanabilir Mi?


İsmail Vefa AK

Gelir Vergisi İadelerinde Dikkat Edilecek Hususlar


Mustafa AK

2022 Yılı Matrah Artırımında Püf Noktalar


İsmail Vefa AK

Ev ve Arsa Satışlarında Gelir Vergisi


İsmail Vefa AK

Ücretliler Beyanname Verecek mi?


Hakkı SAYAN

İmalat Sanayinin KDV Yükü ve Dar Yorumlanan KDV İstisnası


İsmail Vefa AK

Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir?


Mehmet YALÇIN

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kanunuyla Yapılan Düzenlemeler


İsmail Vefa AK

İnşallah Bu Badireyi de Atlatacağız


Mehmet YALÇIN

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi 1 Günlük Prim Gün Sayısı Anlamına Gelir mi?


İsmail Vefa AK

Kâr dağıtımına bağlı stopaj af kapsamına alınıyor


Mustafa AK

Yemek Yardımını Nakit Mi Ödemeli Karta Mı Yüklemeli


İsmail Vefa AK

Borsa Manipülasyonları Ülke Geleceğini Tehdit Ediyor!


İsmail Vefa AK

Gelir Vergisi Tarifesi Güncellendi


İsmail Vefa AK

Asgari Ücret Neleri Etkiliyor?


Mehmet YALÇIN

İş Kanunda Soru Cevaplarla Süt ve Yeni İş Arama İzni


Mehmet YALÇIN

İş Kazalarında Şirket Ortak ve Müdürleri Sorumlu Tutulur mu ?


İsmail Vefa AK

Yurtdışında Çalışan İşçilere Yönelik Vergi İstisnası Başladı


Mustafa AK

Konaklama Vergisi Nasıl Başlamalı ?


İsmail Vefa AK

Yemek Yardımı İstisnası, Yemek Veren İşyerlerinde de Uygulanabilir mi ?


İsmail Vefa AK

Binek Oto Kiralamalarında Süreye Dikkat


Mehmet YALÇIN

Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödenmemesinde Sorumluluk


İsmail Vefa AK

Fark Kontratları (CFD) ve Menkul Kıymet Sınıflandırması


Mehmet YALÇIN

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaanın Ortaya Konması


İsmail Vefa AK

Ücretlileri Enflasyona Karşı Koruyan Uygulamalar


Hakkı SAYAN

İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve Vergi Avantajları


Mustafa AK

Tazminatların Giderleştirilmesinde Düzenlemeye İhtiyaç Var


Mustafa AK

Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı


Mehmet YALÇIN

“Serbest Zaman” Prime Tabi Tutulur Mu?


İsmail Vefa AK

İmalat Sanayiine Yönelik Stratejik ve Bölgesel Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi


Mehmet YALÇIN

İşverenlerin Kreş Açma Zorunluluğuna Uymamasının İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Sayılıp Sayılamayacağı


İsmail Vefa AK

“Resmi Şekil” İnşaat Şirketlerinin Canını Yakıyor


İsmail Vefa AK

Bir Zamanlar Erken Ödeme İndirimi Vardı


Mehmet YALÇIN

Çalışanın Ölümü Halinde İşçilik Haklarının Ödenme Usul ve Esasları


Mustafa AK

Yeni Varlık Barışında Tereddütlü Konular İçin Öneriler


İsmail Vefa AK

Türkiye’nin BRICS Üyeliği Meselesi


İsmail Vefa AK

Varlık Barışı Uygulaması Sona Eriyor


İsmail Vefa AK

Vergi Avantajları, Sağlık Turizminin İtici Gücü


İsmail Vefa AK

Gıda Krizi ve Gıda Bankacılığı Sistemi


İsmail Vefa AK

Turizm yatırımlarına KDV desteği


İsmail Vefa AK

Şirketler Yurt Dışında Vergi Ödüyor, Mahsubunu Unutuyor


Mehmet YALÇIN

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalıların İşverenlerce Ücretlerinin Tam Ödenme(Me)Si Durumunda Prim Gün Sayısı Ne Olmalıdır?


Mustafa AK

Geçici Vergi Beyanında Yanılma Payı


Mustafa AK

Şirketler 2022 Kazançlarından Hangi Oranda Vergi Ödeyecek?


İsmail Vefa AK

İhracatçıların Dövizle İmtihanı


Mehmet YALÇIN

Çalışılmadığına Dair Bildirimde İnce Nüanslar


Mustafa AK

Şirketlerin Girişim Sermayesine Yatırım Yapma Zorunluluğu Başlıyor


İsmail Vefa AK

Halka Arzda Kırılan Rekorlar Vergi Teşvikiyle Taçlanıyor


Mehmet YALÇIN

İş Mevzuatında Uzaktan Çalışma ve Çalıştırma Uygulamaları


İsmail Vefa AK

İslam Ülkeleri Arasında Gelişen Ticaret ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Rolü


İsmail Vefa AK

Genç Girişimci İstisnasına Güncellenme Şart


Mustafa AK

İşletmedeki Fiziki Altın ve Altın Hesaplarının Vergisi Var Mı?


İsmail Vefa AK

Varlık Barışı İçin Son Bir Hafta Süre Uzayacak mı?


İsmail Vefa AK

Türk Lirasına Dönüşümde Vergi İstisnası


Mehmet YALÇIN

SGK İşten Ayrılış Kodlarından “16” Nolu Kod Ayrıntıları


Mehmet YALÇIN

İşçinin Çalışmakta Olduğu İşyerinden İstifasının Değerlendirilmesi


İsmail Vefa AK

Kira Gelirimi Nasıl Beyan Ederim ?


Mehmet YALÇIN

KDV İade Alacağı Yoluyla Sigorta Primlerinin Ödenmesi ve Borcu Yoktur Belgeleri


İsmail Vefa AK

Bankalar İhracat Bedelleriyle İlgili Olarak Üzerine Düşeni Yapıyor mu?


İsmail Vefa AK

Foreks İşlemlerinde İhtiyari Beyan ve Vergi İadesi


İsmail Vefa AK

Gelir Vergisi Beyan Dönemine Girildi: Birden Fazla Yerden Ücret Alanlar Dikkat


İsmail Vefa AK

Gıdada KDV İndirimi ve Market Denetimleri


İsmail Vefa AK

Bireysel Emeklilik Sisteminin Milli Ekonomiye Katkıları ve Sağladığı Vergisel Avantajlar


İsmail Vefa AK

Türk Lirasına Dönüşüm İçin Enflasyon da Kontrol Altına Alınmalı


İsmail Vefa AK

Sosyal Medya Fenomenlerine Vergi İstisnasının Şartları Netleşiyor


Mustafa AK

Vergi Ertelemesinde Yeni Dönem


Mustafa AK

Örneklerle Uyumlu Mükelleflere %5’lik Vergi İndirimde Yeni Durum


Mehmet YALÇIN

Prime Esas Kazanca Kısmen Tabi Tutulan-Tutulmayan Kazançlarda Ayrıntılar


Mustafa AK

Gider Pusulası Sorunu Çözüldü Mü?


Mehmet YALÇIN

SGK Uygulamasında Eksik Gün Nedenleri


İsmail Vefa AK

Yıl Sonu Yaklaşırken Bazı Önemli Mali Konular


Mustafa AK

Gerçek Faydalanıcı Bildiriminde Püf Noktalar


Mustafa AK

Yeniden Değerleme Öncesi ve Sonrası


Mehmet YALÇIN

Yasal Defterlerin Geçersizliğine Bağlı SGK İdari Para Cezaları


Mustafa AK

Yüzde 2 Vergi Ödemeli Yeniden Değerleme… Bir Taşla Üç Kuş


Mehmet YALÇIN

İş Kazasının Olduğu Günde İşverenlerin Gün ve Kazanç Bildirimi Yapma(Ma)Sı


Hakkı SAYAN

Reklam İle İşi Olmayan Var mı?


Mustafa KÜRKÇÜ

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçilerin Hafta Tatili Ücretleri Hakkında


Mehmet YALÇIN

İhaleli İşler ve Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde SGK’ya İbraz Edilmek Üzere SMMM ve YMM Raporu Düzenlenmesi


Mehmet YALÇIN

Çıplak ve Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereken Ödemelerin Değerlendirilmesi


Mustafa KÜRKÇÜ

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Ücreti ve Hesaplanması


Mustafa KÜRKÇÜ

Yılda 270 Saate Kadar Yapılan Fazla Çalışmaların Ücrete Dahil Edilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Süleyman SALİHOĞLU

Karşı Tarafa Yükletilen Vekâlet Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Son Durum


Fatih AYDIN

Vakıfların İncelenmesi ve Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumu


İsmail Vefa AK

E-İhracatta Vergi Avantajı


Hakkı SAYAN

Emlak Vergisinde Dijital Dönüşüm Şart


Mehmet YALÇIN

22 Soruda İş Kanununda Ara Dinlenme