Alanında uzman kadromuz KDV iade hizmetini gerek mevzuat, gerek güncel uygulamalar, gerekse teknolojiyi en etkin şekilde kullanılarak; en doğru ve süreci en kısa sürede tamamlayacak şekilde hizmet vermektedir. Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz KDV iade sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar uzman kadrolarımız gözetiminde sorunsuz bir KDV iade sürecine sahip olmaktadır.

KDV iade tasdik hizmeti kapsamında:

 • İade konusunu oluşturan satışların KDV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespit edilmesi,
 • İadesi talep edilen KDV ile ilgili olarak firmanın KDV yönünden bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru aşamasında ilgili mevzuat gereği referanslarının sağlanması
 • Geçerli olan mevzuat ve firma yasal kayıtları çerçevesinde KDV iade dönemlerine ilişkin iade edilebilir KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • İmalatçı olmayıp KDV ödemek sureti ile hazır alınan malları yurt dışı eden tedarikçi firmaların mal alımında bulunduğu imalatçı firmalar nezdinde gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun tetkiki sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilerek Vergi Dairesi Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılması,
 • KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü, KDV iade sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ile varsa teminatlı iade kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilen teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması
 • Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz KDV iade sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar uzman kadrolarımız gözetimin: de sorunsuz bir KDV iade sürecine sahip olmaktadır.

Hizmet kapsamında:

 • KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, hesaplama tabloları) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanarak sisteme girişinin sağlanması,
 • KDV iade tutarının hesaplamasıyla ilgili belge ve bilgilerin gözden geçirilmesi, mevzuata uygun olarak istisna edilen işlemin bünyesine giren KDV iade tutarının maksimum düzeyde alınmasını sağlayan sistemin kurulmasının sağlanması,  
 • KDV iadesi kontrol raporu ve eksiklik yazılarının ulaşması ile birlikte cevap ve açıklamalar için gerekli bilgi ve belgelerin tespiti, sağlanması için gerekli organizasyonun yapılması, mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ile internet V.D. aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi,
 • Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesi aşamasında destek verilmesi,
 • Gerekli olduğu hallerde KDV iadesine hak kazanan firmamız ile birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ziyaret edilerek KDV iade dosyasının problemsiz bir şekilde sonuçlanmasının sağlanması.

Vergi Hizmetleri