Sirküler

Arama


Tarih Numara Konu
27-09-2022 2022 / 90 90 GERÇEK FAYDALANACI BİLDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
27-09-2022 2022 / 90 90 NO SİRKÜLER EKİ - 529 NO VUK TEBLİĞİ SON HÂLİ
15-09-2022 2022 / 89 89 DARPHANE SERTİFİKALARI İÇİN STOPAJ ORANLARI BELİRLENDİ
06-09-2022 2022 / 88 88 GERÇEK FAYDALANICI TANIMININ AÇIKLANMASINA YÖNELİK VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI
29-08-2022 2022 / 87 87 5746 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
25-08-2022 2022 / 86 86 2023 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENDİ
25-08-2022 2022 / 86 86 SİRKÜLER EKİ - 2023 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
22-08-2022 2022 / 85 85 TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
22-08-2022 2022 / 85 85 NO SİRKÜLER EKİ TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ - SON HÂLİ
19-08-2022 2022 / 84 84 NO SİRKÜLER EKİ -5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKKINDA CB KARARI
19-08-2022 2022 / 84 84 İHRACATÇILARA YÖNELİK YENİ DESTEKLER AÇIKLANDI
09-08-2022 2022 / 83 83 NO SİRKÜLER EKİ - VARLIK BARIŞI TEBLİĞ
09-08-2022 2022 / 83 83 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
04-08-2022 2022 / 82 82 NO SİRKÜLER EKİ - UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ- DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ SON HÂLİ
04-08-2022 2022 / 82 82 UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR
02-08-2022 2022 / 81 81 NO SİRKÜLER EKİ -6183 SAYILI KANUN HAKKINDA ANYASA MAHKEMESİ KARARI
02-08-2022 2022 / 81 81 ANAYASA MAHKEMESİ 6183 SAYILI KANUNUN 58.MADDESİNİN 5.FIKRASINDA YER ALAN %10'LUK HAKSIZ ÇIKMA ZAMMINA İLİŞKİN HÜKMÜ İPTAL ETMİŞTİR
27-07-2022 2022 / 80 80 KUR KORUMALI HESAPLARDA SÜRE UZATILDI
26-07-2022 2022 / 79 79 NO SİRKÜLER EKİ -ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ SON HÂLİ-
26-07-2022 2022 / 79 79 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
25-07-2022 2022 / 78 78 YABANCILAR VE VEYA TÜRKİYE MUKİMİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERLE YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
25-07-2022 2022 / 77 77 VERGİ UZLAŞMA KOMİSYONLARININ VERGİ VE CEZALARA İLİŞKİN UZLAŞMA YETKİ SINIRLARI BELİRLENDİ
21-07-2022 2022 / 76 76 TEKNOKENTLER VE AR-GE MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75'E ÇIKARILDI
21-07-2022 2022 / 75 75 TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %24'E YÜKSELTİLDİ
21-07-2022 2022 / 74 74 GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5'A YÜKSELTİLDİ


Tarih Numara Konu
21-07-2022 2022 / 23 23 SGK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GENELGESİ YAYIMLANDI
21-07-2022 2022 / 23 23 NO SİRKÜLER EKİ - 22/19 NO SGK GENELGESİ
21-07-2022 2022 / 22 22 SGK ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
21-07-2022 2022 / 21 21 SGK DENETİMLERİNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ TUTULAN KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN CEZA KALDIRILDI
21-07-2022 2022 / 21 21 NO SİRKÜLER EKİ - SGK YAZISI
21-07-2022 2022 / 20 20 ÇEVRE, ŞEHIRCILIK VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI BAKANLIĞI 2022 YILINDA 02 HAZİRANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK YAPI YAKLAŞIK BIRIM MALİYETLERİNİ YENİDEN BELİRLEDİ
21-07-2022 2022 / 19 19 YILLIK İZİNDE VE YILLIK İZİN ÜCRETINDE ZAMANAŞIMI
21-07-2022 2022 / 18 18 İŞ KANUNUNDA SORU CEVAPLARLA YENİ İŞ ARAMA İZİN UYGULAMALARI
21-07-2022 2022 / 17 17 ŞİRKET NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ, BİRLEŞME VE DİĞER ŞİRKETLERE KATILMA DURUMUNDA SGK İŞYERİ BİLDİRGESİ İŞLEMLERİ VE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI
21-07-2022 2022 / 16 16 13 ADET MESLEK GRUBU DAHA MESLEK STANDARDINA KAVUŞTURULDU
21-07-2022 2022 / 15 15 İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞMA SÜRELERİ UYGULAMASI NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMELİDİR
21-07-2022 2022 / 14 14 NO SİRKÜLER EKİ- İŞVEREN TEMSİLCİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
21-07-2022 2022 / 14 14 NO SİRKÜLER EKİ - İŞVEREN TEMSİLCİSİ ATANMASI-GENEL YAZI
21-07-2022 2022 / 14 14 SGK İŞVEREN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME
21-07-2022 2022 / 13 13 İŞVERENLER YÖNÜYLE YENİ YAYIMLANAN İŞ TEFTİŞİ YÖNETMELİĞİ DÜZENLEMELERİ
21-07-2022 2022 / 13 13 NO SİRKÜLER EKİ -İŞ TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
21-07-2022 2022 / 12 12 SGK AÇISINDAN ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN NİTELİĞİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
21-07-2022 2022 / 11 11 AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLEREK YENİSİ YÜRÜRLÜĞE KONULDU
21-07-2022 2022 / 10 10 NO SİRKÜLER EKİ- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
21-07-2022 2022 / 10 10 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ SAYILDI
21-07-2022 2022 / 9 09 İŞ MEVZUATINDA İKALE İŞLEMİ VE GEÇERLİLİĞİ
21-07-2022 2022 / 8 08 İSTİSNA AKDİ KAPSAMINDA ALMANYA'DA İŞ ALAN İŞVERENLERİN SGK İŞLEMLERİ
21-07-2022 2022 / 7 07 SGK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINDA CEZALARIN ŞAHSÎLİĞİ İLKESİNİN UYGULANMA ESASLARI
21-07-2022 2022 / 6 06 SGK E-TEBİGAT UYGULAMASINA ESKİŞEHİR İLİNDEN BAŞLAYACAĞINI DUYURDU
21-07-2022 2022 / 5 05 YABANCI ÇALIŞTIRILMASINA DAİR (YENİ) ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI