Sirküler

Arama


Tarih Numara Konu
02-12-2021 2021 / 99 99 AĞIR HASTALIĞI BULUNAN VEYA DOĞUM YAPAN MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI
01-12-2021 2021 / 98 98 HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7343 SAYILI KANUN YAYIMLANDI
29-11-2021 2021 / 97 97 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN İADE TALEPLERİNDE ALICI TARAFINDAN 2 NOLU BEYANNAME İLE BEYAN EDİLEN KDV'NİN ÖDENMESİ ŞARTINA İLİŞKİN DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
29-11-2021 2021 / 96 96 2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
26-11-2021 2021 / 95 95 MADDİ DURUMU YETERSİZ OLAN KİŞİLERE ADLİ YARDIM KAPSAMINDA VERİLEN AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI İNDİRİLDİ
19-11-2021 2021 / 94 94 DÖVİZ İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
19-11-2021 2021 / 94 94 NO SİRKÜLER EKİ - TPKK 32 SAYILI KARAR HK TEBLİĞ NO 2018-32-45 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMŞ SON HÂLİ
08-11-2021 2021 / 93 93 7341 SAYILI KANUNLA YAPILAN MALİ DÜZENLEMELER
05-11-2021 2021 / 92 92 NO SİRKÜLER EKİ - DAHİLDE İŞLEME ANA TEBLİĞ 2006-12
05-11-2021 2021 / 92 92 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİ SÜRESİNDE KAPATAMAYANLAR İÇİN YENİ İMKAN GETİRİLDİ
26-10-2021 2021 / 91 91 7338 SAYILI KANUNLA VERGİ ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
20-10-2021 2021 / 90 90 DEFTER BEYAN SİSTEMİ TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
20-10-2021 2021 / 90 90 NO SİRKÜLER EKİ DEFTER BEYAN SİSTEMİ TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ SON HÂLİ
19-10-2021 2021 / 89 89 2021 III . GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
18-10-2021 2021 / 88 88 TEKNOKENT, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN BU BÖLGELER DIŞINDA GEÇİRİLEBİLECEK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTIRILDI
06-10-2021 2021 / 87 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesine İlişkin Tebliğde Değişiklikler Yapıldı
06-10-2021 2021 / 87 87 No Sirküler Eki - 252 No Tebliğ - Kesilen Vergi İadesi
01-10-2021 2021 / 86 Bazı Gelirlere Uygulanan Düşük Stopaj Uygulamasının Süresi Uzatıldı
30-09-2021 2021 / 85 Tevkifata Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Taleplerinde Alıcı Tarafından 2 Nolu Beyanname İle Beyan Edilen KDV'nin Ödenmesi Şartına İlişkin Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı
30-09-2021 2021 / 84 Yenilenmiş Ürün Nitelikli Cep Telefonları Teslimlerindeki KDV Oranını Düşüren Karar Yayınlandı
30-09-2021 2021 / 84 84 No Sirküler Eki - 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
06-09-2021 2021 / 83 İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranını Sıfıra İndiren Karar Yayınlandı
06-09-2021 2021 / 83 83 No Sirküler Eki - 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
02-09-2021 2021 / 82 82 No Sirküler Eki - 531 Seri No.Lu Vuk Genel Tebliği Ekleri
02-09-2021 2021 / 82 Akaryakıt Ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi İle Bazı Sektörlerde Teminat Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı


Tarih Numara Konu
02-09-2021 2021 / 50 50 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI AÇISINDAN İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HANGİ HALLERDE MÜMKÜN OLUR
02-09-2021 2021 / 49 49 DOĞUM BORÇLANMASINDA NÜANSLAR
02-09-2021 2021 / 48 48 YILLIK İZİN KAYITLARININ TUTULMA YÖNTEMLERİ İLE BUNA AYKIRI DAVRANILMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK MUHTEMEL SONUÇLAR
02-09-2021 2021 / 47 47 İşverenlerin KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA MUHATAP OLMA KOŞULLARI İLE SÖZKONUSU TAZMİNATIN PRİM VE VERGİ KESİNTİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU
02-09-2021 2021 / 46 46 18 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK SONUCU İŞYERİ BİLDİRGESİYLE VERİLECEK BELGELER VE FARKLI DURUMLARDA İŞYERİ TESCİLİ BİLDİRİMLERİ
02-09-2021 2021 / 45 45 İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ZORUNLU KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİRECEK
02-09-2021 2021 / 45 45 NO SİRKÜLER EKİ - SGK YAZISI
02-09-2021 2021 / 44 44 ÖZEL EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARINA YAPILAN KAYIT İNDİRİMİNİN PRİME ESAS KAZANCA TÂBİ OLUP OLMADIĞI
02-09-2021 2021 / 43 43 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SERTİFİKASININ YENİLENMEMESİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA ETKİSİ
02-09-2021 2021 / 42 42 SGK UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
02-09-2021 2021 / 42 42 NO SİRKÜLER EKİ -SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ SON HÂLİ-
02-09-2021 2021 / 41 41 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GENELGESİ YAYIMLANDI
02-09-2021 2021 / 41 41 NO SİRKÜLER EKİ -SGK 2021 28 SAYILI GENELGESİ-
02-09-2021 2021 / 40 40 NO SİRKÜLER EKİ- SGK 03.08.2021 TARİHLİ DUYURUSU
02-09-2021 2021 / 40 40 SGK, YANGIN FELAKETİ NEDENİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENME VE BAZI BELGELERİN VERİLME SÜRELERİNİN ERTELENMESİNE DAİR DUYURU YAYIMLADI
02-09-2021 2021 / 39 39 SGK, 5 ve 6 PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
02-09-2021 2021 / 39 39 NO SİRKÜLER EKİ - SGK 2021 - 26 SAYILI GENELGE
02-09-2021 2021 / 38 38 7333 SAYILI KANUNLA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2021 YILINDA DA UYGULANACAK
02-09-2021 2021 / 36 36 4A ÇALIŞANLAR İÇİN VİZİTE WEB SERVİSİ İŞLETİME GİRDİ
02-09-2021 2021 / 34 34 UZAKTAN ÇALIŞMA VE PRİME ESAS GÜN SAYILARI BİLDİRİMİNİN UYGULANMA ESASLARI BELİRLENDİ
02-09-2021 2021 / 32 32 NO SİRKÜLER EKİ - SGK BAŞKANLIĞININ 17.06.2021 TARİHLİ YAZISI
02-09-2021 2021 / 32 32 GERİYE DÖNÜK MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK
02-09-2021 2021 / 31 31 NO SİRKÜLER EKİ - SGK 11.06.2021 TARİHLİ YAZISI
02-09-2021 2021 / 31 31 SİGORTALILARIN MESLEK ADI VE KODUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ
02-09-2021 2021 / 30 30 NO SİRKÜLER EKİ - SGK 2021- 20 SAYILI YAPILANDIRMA GENELGESİ