Pratik Bilgiler

1 Mart 2021 Tarihi İtibariyle Güncel Kısmi Tevkifat Oranları
2023 Yılı YMM Tasdik Hadleri
Ara Dinlenme Süresi
Asgari Ücret
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Değerli Konut Vergisi
Emzirme - Cenaze Ödeneği
Engelli Çalıştırma Oranı
Gayrimenkul Kiraların Bankadan Ödeme Mecburiyeti
Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı
Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Oranları
Genel Sağlık Sigortası Primi
Güncel Amortisman Oranları
Hizmet Borçlanması
İhalelerde Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı
İhbar Öneli ve Tazminat Tutarı
İsteğe Bağlı Pirim Tutarı
İş Kanununda İdari Para Cezaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Cezaları
İŞKUR Mevzuatına Dair İdari Para Cezaları
Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde
KDV İadesi Kontrol Raporu Hata Segmentleri
Kıdem Tazminatı Tavanı
Prim Oranları
Sigorta Priminden İstisna Tutarları
Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı
Sosyal Güvenliğe Yönelik İdari Para Cezaları
Sosyal Güvenlik Kurumu Gecikme Zammı Oranı
Yabancı Çalıştırmaya Dair İdari Para Cezaları
Yeniden Değerlendirme Oranları
Yıllar İtibariyle Amortisman Ayırma Sınırları
Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması
Yıllık Ücretli İzin Süresi