Pratik Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları (2021 Yılı)
Yıllar İtibariyle Amortisman Ayırma Sınırları
Sosyal Güvenlik Kurumu Gecikme Zammı Oranı
Gayrimenkul Kiraların Bankadan Ödeme Mecburiyeti
İsteğe Bağlı Prim Tutarı (2021 Yılı)
Vergi Levhası Tasdiki
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Engelli Çalıştırma Oranı
Sigorta Priminden İstisna Tutarları 2021 Yılı
Sosyal Güvenliğe Yönelik İdari Para Cezaları 2021 Yılı
Yabancı Çalıştırmaya Dair İdari Para Cezaları 2021 Yılı
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Oranları
Güncel Amortisman Oranları
Yeniden Değerlendirme Oranları, Netten Brüte Formül (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)
Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme
1 Mart 2021 Tarihi İtibariyle Güncel Kısmi Tevkifat Oranları
Asgari Ücreti 2021 Yılı
Ara Dinlenme Süresi
Hizmet Borçlanması 2021 Yılı
Emzirme ve Cenaze Ödeneği 2021 Yılı
İŞKUR Mevzuatına Dair İdari Para Cezaları 2021 Yılı
Yıllık Ücretli İzin Süresi
Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı 2021 Yılı
Kıdem Tazminatı Tavanı
Prim Oranları
Genel Sağlık Sigortası Primi 2021 Yılı
İhalelerde Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı 2021 Yılı
İhbar Öneli ve Tazminat Tutarı
İş Kanununda İdari Para Cezaları 2021 Yılı
Değerli Konut Vergisi
KDV İade Özet Raporu Hata Segmentleri
2021 Yılı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Hadleri