Sektörler

Her sektörde fark oluşturan Vizyon

Vizyon; enerji, inşaat, finans, turizm, medya, yazılım, e-ticaret, sağlık, ulaştırma, gıda, otomotiv, tekstil, teknoloji, kamu özel altyapı projeleri başta olmak üzere, farklı sektör ve ölçekte çok sayıda lider şirketin ihtiyaçlarına uygun hizmetler üreten çözüm ortağıdır.

Gayrimenkul ve İnşaat
Gayrimenkul ve İnşaat

Gelişmekte olan ülkeler açısından bazı sektörler yapısal özellikleri nedeniyle ekonomik aktivitelerin dozunu ayarlamak bakımından itici güç olarak öne çıkabilmektedir. Kendisine bağlı 200 den fazla alt sektöre talep yaratma kabiliyetine sahip olan inşaat sektörü de bu özelliği dolayısıyla gelişmekte olan ekonomiler için ihmal edilemez bir öneme sahiptir.

Detaylı Bilgi

Enerji

Enerji, ekonomik büyümenin önemli bir motorudur. Enerji sektörü Türkiye ekonomisi açısından yatırım talebinin yoğun olduğu bir sektör olması yönüyle de dikkat çekmektedir. Dünyada çok sayıda enerji kaynağı olmakla birlikte verimli ve çevreye duyarlı olanların önemi her geçen gün artmaktadır. Devletler enerji ihtiyaçlarının etkin, sağlıklı ve güvenli şekilde sağlanmasına yönelik birçok politika enstrümanını birlikte kullanmaktadır. Bu enstrümanlardan birisi de ekonomi politikası araçlarıdır. Bu araçlar arasında vergi indirim, istisna ve teşvikleri başta gelmektedir.

Detaylı Bilgi

Enerji
Enerji
Sağlık ve İlaç
Sağlık ve İlaç

İçerisinde büyük ve küçük şirketleri oluşturan ürün ve hizmet tedariki sağlayan bir sektördür. Bu nedenle diyebiliriz ki, sağlık sektörü çok sayıda vergisel hususlar barındırır. Sağlık sektörü; hastaneler, poliklinikler, doktor uygulamaları, eczaneler, uzun süreli bakım merkezleri ve yaşlı bakım evleri gibi hastalara doğrudan bakım sağlayan kuruluşlardan ve bireylerden oluşur.

Detaylı Bilgi

Turizm

Dünyada yaratılan milli gelirin %9’unu oluşturan, her 11 çalışandan birini istihdam eden turizm sektörü ülkelerin toplam ihracatı içinde %6’lık payı ile birçok ülkede en önemli ve hatta bazı ülkeler için temel olan bir sektördür.

Detaylı Bilgi

Turizm
Turizm
Medya
Medya

VİZYON olarak sektörde film ve dizi yapımcılarından basılı ve görsel medya şirketlerine reklam ve ajans hizmetlerine kadar birçok müşterimiz bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Gıda

İnsan hayatının en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacının meydana getirdiği talep nedeniyle gıda sektörü, üretim alanında çok geniş bir yelpazede etkinlik göstermektedir.

Detaylı Bilgi

Gıda
Gıda
Bilişim
Bilişim

Ülkemizde özellikler 2000li yılların başında bilişim sektöründe ciddi atılımlar gerçekleşmiştir. Bireylerin dijital ekonomiye uyumu bu durumda çok değerli hale gelmiştir. Bireylerin bilişim sektörlerinde yetersiz olması nedeniyle işlenen bilişim suçları, hizmetleri olumsuz etkilemektedir. Bu konularda uzman denetim ekiplerine ciddi bir yükümlülük düşmektedir.

Detaylı Bilgi

Kamu Altyapı Yatırımları

Kamu yatırımlarını esas olarak iki grupta toplamak mümkündür: a) Alt yapı yatırımları, b) Üretken yatırımlar. Alt yapı yatırımları kendileri üretken olmayan, fakat diğer yatırımların üretkenliğini arttıran yol, baraj vs. gibi yatırımlardır. Üretken yatırımlar ise genellikle özel kesimde gördüğümüz türden yiyecek, giyim gibi istihlâk malları üretimi için yapılan yatırımlardır. Kamu yatırımları genellikle alt yapı yatırımlarıdır. Vizyon Grup, Kamu Alt Yatırımları yapan pek çok uluslararası ve Türkiye'de yerleşik kuruluşa vergi danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Kamu Altyapı Yatırımları
Kamu Altyapı Yatırımları
Lojistik
Lojistik

Dünyamızda küreselleşme ve hızla gelişmekte olan teknoloji etkisiyle işletmelerin, aynı hızla artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için hız, esneklik ve maliyet avantajı gibi temel özelliklerle sürdürülebilirliklerini sağlamaları gerekmektedir. Küreselleşen dünyada artık işletmeler değil tedarik zincirleri rekabet etmekte ve bu nedenle yeni pazarlara ulaşmak ve bu pazarlarda söz sahibi olmak için dış kaynak kullanımının önemi de giderek artmaktadır.

Detaylı Bilgi