Ülkemizin uluslararası ticarete entegrasyonun had safhada olması vergi politikalarının planlanması ve yürütülmesinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da etkin biçimde koordine edilmesini gerekli kılmaktadır. Uluslararası ticaretin etkin vergisel süreçler ile idaresinin şirketler açısından önemli bir rekabet unsuru olduğunun bilinciyle bu konuda yönlendirici olarak çalışmaktayız.

Vergi Hizmetleri