Uygunluk denetimi; işletme faaliyetlerinin, işletme yönetim organları tarafından veya işletme dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme , işletme politikaları , uyulması gerekli yasal mevzuat vb.) uygunluğunun incelenmesidir. İşletme faaliyetlerinde belirlenen politikalara ve kanun koyucunun çıkardığı yasalara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Uzman kadromuz aynı zamanda işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliğini de değerlendiren uygunluk denetim hizmetini, gelen talepler doğrultusunda işletmelerin kendi yapılarını, belirlemiş oldukları politika ve kuralları baz alarak vermektedir.

Bağımsız Denetim Hizmetleri