İş ve Sosyal Güvenlik

Çalışma hayatında faaliyet gösteren firmaların istihdam ettikleri çalışanlara ilişkin birçok yükümlülükleri bulunmaktadır. Yükümlülükler gerek sosyal güvenlik mevzuatını düzenleyen 5510 sayılı Kanundan, gerekse de çalışanların özlük haklarını içeren düzenlemelerin yer aldığı 4857 sayılı Kanundan kaynaklanmaktadır.

Bu bakımdan, çalışanlara ilişkin sigortalılık, iş kazası ve meslek hastalıkları, rapor bildirimleri, eksik gün nedenleri, muhtasar ve prim hizmet beyanname bildirimleri gibi SGK uygulamaları ile iş sözleşmeleri, özlük dosyaları, bordro uygulamaları, fazla mesai ödemeleri, kıdem ve ihbar tazminatları ile ikale sözleşmelerini kapsayacak şekilde iş mevzuatı danışmanlık hizmetlerimiz bir bütün olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Bakanlığında uzun yıllarca teftiş görevinde bulunmuş uzman ekibimizce sağlanmaktadır.