Sirküler

Arama


Tarih Numara Konu
03-01-2022 2022 / 1 01 VARLIK BARIŞINDA SÜRELER 6 AY UZATILDI
03-01-2022 2022 / 2 02 TEMERRÜT FAİZ ORANI DEĞİŞTİ
03-01-2022 2022 / 3 03 REESKONT İŞLEMLERİNDE İSKONTO ORANI DEĞİŞTİ
03-01-2022 2022 / 4 04 İHRACAT BEDELLERİNİN %25'İNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
03-01-2022 2022 / 4 04 NO SİRKÜLER EKİ - İHRACAT GENELGESİ-
03-01-2022 2022 / 4 04 NO SİRKÜLER EKİ - İHRACAT GENELGESİNİN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA MERKEZ BANKASINA YAPILACAK DÖVİZ SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI
07-01-2022 2022 / 5 05 2022 YILININ İLK YARISINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE AZAMİ ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI
07-01-2022 2022 / 5 05 NO SİRKÜLER EKİ - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ
11-01-2022 2022 / 6 06 NAKİT SERMAYE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK ORAN
12-01-2022 2022 / 7 07 SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİNİN İSTİSNA KAZANÇLARININ USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI
13-01-2022 2022 / 8 08 BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH ARALIKLARI VE ÖTV ORANLARINI DEĞİŞTİREN KARAR YAYIMLANDI
18-01-2022 2022 / 9 09 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
18-01-2022 2022 / 9 09 NO SİRKÜLER EKİ - KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ-EKLER HARİÇ-SON HÂLİ-
19-01-2022 2022 / 10 10 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI(IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
19-01-2022 2022 / 10 10 NO SİRKÜLER EKİ - TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ŞERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 1) SON HÂLİ-
19-01-2022 2022 / 11 11 ÖTV TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI
20-01-2022 2022 / 12 12 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
20-01-2022 2022 / 12 12 NO SİRKÜLER EKİ - KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI TEBLİĞİ -SON HÂLİ