01 SGK 2021-1 SAYILI GENELGESİYLE TEMEL PARAMETRELERİ BELİRLEDİ