mgi

06 2020 YILI İLK ÜÇ AYINA İLİŞKİN E DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI SÜRESİ 12 ŞUBAT 2021 TARİHİNE UZATILDI