mgi

06 NO DUYURU EKİ- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU