05 Şubat 2024 14:46

15.01.2024 tarih ve 19 sayı ile TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi yasalaşarak 03.02.2024 tarih ve 32449 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yayımlanan 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işverenler yönünden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

A) Asgari Ücret Desteği günlük 23,33 TL aylık 699,90= 700 TL olarak belirlenmiştir.

B) Genel Salgın, kısa çalışma gerekçeleri arasına alınmıştır. Kısa çalışma ödeneği için prim ödeme gün sayısı 450 gün olmuştur. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları hariç 1/10'undan fazlası haczedilemeyecek, başkasına devir ve temlik edilemeyecektir.

Ç) Genç ve kadın istihdamını desteklemek için uygulanan 6111 sayılı Kanun teşvik süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmış, 31.12.2026 tarihine kadar da 1 yıl Cumhurbaşkanına uzatma yetkisi verilmiştir.

 

Saygılarımızla 

VİZYON GRUBU