mgi

E-Fatura Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Fatura Düzenlenmesi Durumunda Özel Usulsüzlük Kesilemeyeceğine İlişkin Danıştay Kararı