Devir Sonrası Örtülü Sermayenin Hesaplanmasında Esas Alınacak Öz Sermaye