28 Eylül 2023 14:30

 

            28/09/2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 28/9/2023 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında yıllık yüzde 30,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

28 Eylül 2023 PERŞEMBE                     Resmî Gazete                                   Sayı : 32323

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı İse yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.