09 Ocak 2023 12:40

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, 05.01.2023 tarih ve 2023/3 sayılı Genelgesinde, 2023 yılı asgari ücretin yürürlüğe girmesi ile 2023 yılında geçerli olan parametreleri açıkladı.

1.1.2023 ila 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarları belirlemiştir.

Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

Aylık kazanç alt sınırı     : 10.008,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı     : 75.060,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı     : 30.024,00 TL (Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılarda) 

Primden İstisna Tutarlar

Yemek parası: 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (Günlük)
Çocuk zammı: 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık)
Aile zammı: 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık)

4/1-b (BAĞ-KUR) Primi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalılar için; 
Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar için; 

Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL

Borçlanma Tutarı

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 333,60 TL x % 32= 106,75 TL

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 32 = 800,64 TL

Yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında ise borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 333,60 TL x % 45 = 150,12 TL
Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 45 = 1.125,90 TL

Ödenekler

Emzirme ödeneği: 520,00 TL 
Cenaze ödeneği: 2.054,00 TL