16 Ocak 2023 17:19

7431 SAYILI KANUNLA 2 ÖNEMLİ DÜZENLEME 

13.01.2023 tarihli 32072 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 12 Ocak 2023 gününde TBMM’de kabul edilen 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işverenlerimize iki önemli düzenleme yapılmıştır.

Birinci Önemli Düzenleme:  Asgari Ücret Desteği

2023/01-06 dönemini kapsayacak olan asgari ücret desteği, günlük 13,33 TL aylık 399,90 TL olarak açıklanmıştır. 

Asgari ücret desteğinde yararlanmak için 2022 yılının aynı ayına ilişkin muhtasar prim ve hizmet beyannamelerinde, günlük prime esas kazancı 250,00 TL, aylık 7.500,00 TL (toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde günlük 500,00 TL aylık 15.000,00 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemesi gerekir. 

Bu düzenleme 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 13.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İkinci Önemli Düzenleme: Pandemi Dönemindeki Çalışmalar ve Cezalar

Pandemi nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK’ ya eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri geçerli sayılmıştır. 

4447 sayılı Kanunun Geçici 29. Madde ile Geçici 32. Madde hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim hizmet belgelerinin işverenin SGK’ ya başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Bu düzenleme 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 13.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemenin yürürlük tarihi olan 13.01.2023 tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemeyecektir.

Saygılarımızla

VİZYON GRUBU