22 Şubat 2023 12:27

Bilindiği üzere, SGK uygulamalarında geçerli olan asgari işçilik hesabında, inşaat işyerlerinde yapılacak asgari işçilik incelemesinde bina maliyeti, inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanmaktadır.

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıf ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek SGK tutarında özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.

Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.

Bu bağlamda mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2023 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, 11 Şubat 2023 tarihli 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

Vizyon Grubu

EK: İlgili Tebliğ