23 Şubat 2023 17:12

22.02.2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 125 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle çalışma ve sosyal güvenlik alanında getirilen düzenlemeler şunlardır:

1-Kısa Çalışma Uygulaması

2-İstihdamın Korunması

3-Nakdi Ücret Desteği

4-Sürelerin Uzatılması

5-Sağlık Hizmetleri

Bu kapsamda, depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il ve ilçelerdeki işyerleri, deprem nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri işverenleri tarafından başvuru yapılması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılacak.

İstihdamın korunması için olağanüstü hal süresince işçilerin iş sözleşmesi istisnalar dışında feshedilemeyecektir.

Kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal süresini geçmemek üzere günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

Toplu iş sözleşmesi mevzuatı gereği süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 06.02.2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince uzatılmış, ücret kesme cezasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına ödenme süresi olan 1 aylık süre olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.

Olağanüstü hâl süresince deprem bölgelerine ait sağlık harcamaları SGK bütçesinden karşılanacak sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri 5018 /35 kapsamından muaf olacaktır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

EK:

-125 No Cumhurbaşkanı Kararnamesi