03 Mart 2023 15:50

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT Kanunu, 03.03.2023 tarihli 32121 sayılı Resmî Gazete’ de 7438 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN adı altında yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

7438 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununa Geçici 95. Madde eklenmiştir.

Eklenen madde düzenlemesine göre;

- 03.03.2023 tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunan 4a, 4b ve 4c kapsamında göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacaklardır.

- Yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.

 

Saygılarımızla

Vizyon GRUBU

 

EK: 

-03.03.2023 Tarihli Resmî Gazete

-EYT Emeklilik Hesap Tablosu