20 Kasım 2023 11:45

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan Diğerleri; – Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altındaki malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlenmiştir.

Kararla, Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve % 10 ÖTV’ye tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL’den 1 milyon 450 bin TL’ye yükseltilmiştir.

Diğer dilimlerde ise matrahlar eskisi gibi uygulanmaya devam edecektir.

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-15.pdf

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu