115 SAHTE BELGE DÜZENLEME RİSKİ YÜKSEK OLANLARIN MÜKELLEFİYET KAYITLARININ RE’SEN TERK ETTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI