117 NO SİRKÜLER EKİ - 2012/01 YATIRIMLARDA DEVLET YAR HK KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ VE EKLERİ - Son Hâli-