01 Eylül 2023 13:38

Resmî Gazete’nin 29 Ağustos 2023 tarih ve 32294 sayılı nüshasında yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Ağustos 2023 tarih ve 49/1035 sayılı kararı ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeleri tarafından verilen değerleme hizmetlerine ilişkin 30 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan asgari ücret tarifesi 29 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere revize edilmiştir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerince verilecek değerleme hizmetlerine ilişkin revize edilen “2023 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

VİZYON GRUBU

 

EK

- 2023 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi