08 Kasım 2023 15:36

       Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Merkez Bankasına yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiştir.

Yönetmelik değişikliği kapsamında; 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan talep edilen “Özet Döviz Pozisyon Raporlaması” uygulaması kaldırılmıştır. 

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2018 yılından itibaren talep edilmekte ve uygulanmakta olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamındaki döviz pozisyon raporlamalarında, yükümlülük kapsamı değiştirilmiş, raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD Doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon Türk Lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüklerinin 500 milyon Türk Lirası ve üzerinde olma şeklinde değiştirilmiştir.

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar ile geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar, talep edilen bilgileri, TCMB tarafından belirlenen formata uygun olarak müteakip aydan itibaren TCMB’nin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden raporlayacaktır.

Firmaların raporlama yükümlülüğü kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesinde, firmanın toplam nakdi kredi bakiyesi hesaplanırken, varsa son hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal durum tablosu, bunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço kullanılacak, “net satış hasılatı” ve” aktif büyüklüğü” hesaplanırken ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan yıllık kurumlar vergisi beyannameleri dikkate alınacaktır.

Raporlama yükümlülüğü bulunan şirketlerin, toplam nakdi kredi bakiyesi, net satış hasılatı veya aktif büyüklüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlen sınırların dışında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap döneminden itibaren raporlama yükümlülükleri sona erecektir.

Firmaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirim yükümlülüğü bulunup bulunmadığına ilişkin sorumluluk, kendilerine ait olacak, bununla birlikte, firmaların bildirim yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme, firmanın en yüksek nakdi kredi bakiyesinin olduğu kredi veya finansman sağlayan banka/kuruluş tarafından ayrıca gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan değişiklikler, 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

VİZYON GRUBU

 

EK-   TCMB tarafından 08.11.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”