2019/78 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67 İNCİ MADDESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI