2020/24 EKİ -MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ-Son Hâli-