10 Ekim 2023 14:12

        213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı 9/10/2023 tarihli ve 64 Numaralı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını % 34,80 (yüzde otuz dört virgül seksen) olarak tespit etmiş ve açıklamıştır.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://gib.gov.tr/node/171061