27 Kasım 2023 16:43

Resmî Gazete’nin 25 Kasım 2023 tarih ve 32380 sayılı nüshasında yayımlanan 24 Kasım 2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarları artırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca esas sermaye sisteminde olan anonim şirketler için asgari sermaye tutarı 50 Bin TL’den 250 Bin TL’ye, kayıtlı sermaye sisteminde olan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise asgari başlangıç sermayesi 100 Bin TL’den 500 Bin TL’ye çıkarılmıştır. Limited şirketlerin asgari sermaye tutarı da 10 Bin TL’den 50 Bin TL’ye artırılmıştır.

Söz konusu tutarlar, yeni anonim ve limited şirketlerin kuruluşlarında uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada; “… sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketler bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunduğu” ifade edilmiştir.

26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile 7887 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Vizyon Grubu

 

EK

-24 Kasım 2023 tarih ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı