44 2020/44 NO SİRKÜLER EKİ -7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-