mgi

48 NO SİRKÜLER EKİ - BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNKLARDA DEĞİŞİLİK YAPLMASINA DAİR KANUN TASARISI