55 NO SİRKÜLER EKİ - 6102 SAYILI TT KANUNUNUN KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLANMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ 13. MADESİ TEBLİĞİ