73 NO SİRKÜLER EKİ - 2016-9495 SAYILI YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR SON HALİ