73 NO SİRKÜLER EKİ - 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı