09 Ekim 2023 10:07

7/10/2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549) ile akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara dönüştürülmesine ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğde öne çıkan başlık “elektriğin” akaryakıt kapsamından çıkarılması ve bildirim zorunluğunun kaldırılmasıdır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-6.htm