09 Haziran 2023 14:29

Ticaret Bakanlığınca, 18 Ağustos 2022 tarihli Resmî  Gazete’de yayımlanan “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile AVM’lerin ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, baz istasyonu, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile düzenlemeler kapsamında tahsil edilen avanslardan elde edilen her türlü gelir, “ortak gelir” olarak tarif edilmiş, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi giderler ise “ortak gider” olarak tanımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliği ile ortak giderlerin, alışveriş merkezindeki perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacağı, alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğini haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelik değişikliği ile AVM yönetimlerinin avans, ortak gelir ve gider hesaplama ve raporlama işlemleri ile ortak gider paylaşımına ilişkin diğer işlemlerinin düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesi için Bağımsız Denetim Raporu alınması ve perakende işletmelere sunulması zorunlu hale getirilmiştir. 

Yönetmelik hükümleri uyarınca AVM yönetimlerinin avans, ortak gelir ve gider hesaplama ve raporlama işlemleri ile ortak gider paylaşımlarına ilişkin diğer işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygunluğu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunca denetlenerek rapora bağlanması, düzenlemelere aykırı uygulamaların ise ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak belirtileceği bu rapor ile her yıl temmuz ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

EK: Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği