12 Ekim 2023 14:29

       Bilindiği üzere KGK Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli ve 31439 sayılı Resmî Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 25.03.2021 tarih ve 1755 sayılı Kararı ve 26.03.2021 tarih ve 1771 sayılı Kararıyla, uluslararası uygulamalar çerçevesinde, bağımsız denetimde gerekli kalite ve güvenin artırılmasını teminen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile büyük işletmelerin bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan aldığı hizmetlere ilişkin ücretlerin açıklanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

KG Kurumunca yürütülen Uzaktan Gözetim faaliyetleri esnasında, bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretlerin bağımsız denetim raporu dipnotlarında açıklanması hususunda bazı hatalar yapıldığı görülmüştür.

Bu kapsamda, yukarıda anılan düzenlemeler ile belirlenen söz konusu yükümlülüğün tam ve doğru olarak yerine getirilmesi adına konuya ilişkin KGK’ce bir rehber hazırlanmış ve bu Rehberde yer alan hususlara dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapılmıştır.

Saygılarımızla

VİZYON GRUBU

 

EK:

-Bağımsız Denetim Ücretlerinin BDR Dipnotlarında Yer Alması Şekline Dâir Duyuru