23 Şubat 2023 13:24

          23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan yerlerdeki dairelere borcu olanların 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

         Buna göre mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan anılan kanunlar kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinden; birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, aylık ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

Ek: 6831 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı